VERÖFFENTLICHUNGEN:

 

2016

 

Ioan Marian ȚiplicGeorge Tomegea, Păuca. O necropolă de incinerație (sec. VIII-IX). Catalog, Editura Astra Museum, Sibiu, 2016, ISBN 978-606-733-147-9

 

Ioan Marian Țiplic, Maria Crîngaci Țiplic (coord.), ArhIn2016. Medieval Changing Landscape. Settlements, Monasteries and Fortification, I,  Sibiu, 2016, ISBN 978-606-733-146-2 (sub tipar)

 

Ioan Marian Țiplic, Silviu Istrate Purece (coord.), Les espaces frontaliers en Europe de l'Antiquité au XVè siècle. Les  travaux des colloque international organisé par l'Université d'Artois/France en collaboration avec l'Université ”Lucian Blaga” de Sibiu/Roumanie á Arras, 15-17 octobre 2014, Sibiu, 2016, ISSN 1584-3165 (Studia Universitatis Cibiniensis, supplementum, XIII).

 

Ioan Marian Țiplic, Maria Crîngaci Țiplic, Border, Limite et/ou Frontier en Transylvanie Medievale, in: Les espaces frontaliers en Europe de l'Antiquité au XVè siècle. Les  travaux des colloque international organisé par l'Université d'Artois/France en collaboration avec l'Université ”Lucian Blaga” de Sibiu/Roumanie á Arras, 15-17 octobre 2014, Sibiu, 2016, ISSN 1584-3165 (Studia Universitatis Cibiniensis, supplementum, XIII)

 

Maria Crîngaci Țiplic, Ioan Marian ȚiplicThe Southern Transylvania in the 13th century, a Border between  Catholic Space and Non-catholic Space, in: ArhIn, I, Medieval Changing Landscape. Settlements, Monasteries and Fortifications, coord. Ioan Marian Ţiplic, Maria Crîngaci Ţiplic, Sibiu, 2016, ISBN 978-606-733-146-2 (sub tipar)

 

Maria Crîngaci Țiplic, Cosmin Ioan Ignat, The Relation of the Romanian Archaeologist / Historian with the Online Media. Case Study: Medieval Churches – Fortified Churches in Transylvania, in: ArhIn, I, Medieval Changing Landscape. Settlements, Monasteries and Fortifications, coord. Ioan Marian Ţiplic, Maria Crîngaci Ţiplic, Sibiu, 2016, ISBN 978-606-733-146-2  (sub tipar)

 

Maria Crîngaci Țiplic, Silviu Istrate PureceMedieval churches and churchyards cemeteries in Transylvania n the light of coin finds (first half of the 11th century - 13th century), in: ArhIn, I, Medieval Changing Landscape. Settlements, Monasteries and Fortifications, coord. Ioan Marian Ţiplic, Maria Crîngaci Ţiplic, Sibiu, 2016, ISBN 978-606-733-146-2 (sub tipar)

 

Maria Crîngaci Țiplic, Cosmin Ioan IgnatRelaţia arheologului / istoricului român cu mediul online. Studiul de caz: Biserici medievale - biserici fortificate din Transilvania, în: Transilvania, 10/2016 (sub tipar)

 

Maria Crîngaci Țiplic, Silviu Istrate PureceBiserici şi cimitire medievale din Transilvania în lumina descoperirilor monetare (a doua jumătate a secolului al XI-lea - secolul al XIII-lea), în: Transilvania, 10/2016 (sub tipar)

 

Ioan-Cosmin IGNATRomanesque Ecclesiastical Architecture on the Periphery of the Catholic World. Round Churches and Basilicas in Transylvania, in: Studia Universitatis Cibiniensis. Series Hitorica, XIII, 2016

 

 

 

2015

Ioan Marian Țiplic, Maria Emilia Țiplic, The christening of the funeral rite in early middle ages, in: Transylvania Review, XXIV, Supplement 2, 2015.

Maria Emilia Țiplic, Radu Crețulescu, Sebastian Șerban, 3D Reconstructions of Medieval Ecclesiastical Architecture. Case study: Basilica of Roșia, in: Studia Universitatis Cibiniensis.

Series Historica, 11, 2014 (http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=9835d657-d45a-4099-b0f4-000f6f39de9c&articleId=ed4ccb30-9627-475a-91e0-78059d988857)

Cosmin Ioan Ignat, Cimitire aparținând sașilor din județul Sibiu, in: Transilvania, 12/2015

Silviu Istrate Purece, Salt, ancient coins and the Olt Valley, in: Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, 12, 2015 (accepted).

 

Bücher:

Ioan Marian Țiplic (editor), Oameni și comunități în jurul Carpaților, Editura Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, 202 p.

 

Studien:

Maria Emilia Țiplic, Ioan Marian Țiplic, Cosmin Ioan Ignat, Memorie şi patrimoniu. Inventarul bisericii evanghelice din Cisnădie (jud. Sibiu), in: Avere, prestigiu şi cultură material în

surse patrimoniale. Inventare de averi din secolele XVI-XIX”, editor Dan Dumitru Iacob, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2015.

Cosmin Ioan Ignat, O analiză cu privire la hramul bisericilor săseşti din bazinul Hârtibaciului, in: Oameni și comunități în jurul Carpaților, editor Ioan Marian Țiplic, Editura Centrul de

Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015.

2014

ArhIn – Arheologie, Arhitectură și Informatică. Patrimoniul ecleziastic sud-transilvan: monumente uitate, monumente (re)găsite.”  http://www.revistatransilvania.ro/nou/ro/anul-editorial-2014/cat_view/50-anul-editorial-2014.html

Ioan Marian ȚIPLIC, Maria Emilia ȚIPLIC, Between Cremation and Inhumation the re-Birth of Christianity in Transylvania (7th - 10th  century A.D.), in: European Journal of Science and Theology, June 2014, Vol.10, No.3, 113-119 ISSN 1841-0464, 1842-8517 (online). – (Indexat Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE)including the Web of Science by ISI Thomson Reuters și SCOPUS, link...

Ioan Marian ȚIPLIC, Maria CRÎNGACI ȚIPLIC, De la incinerație la inhumație: ”(re)creștinarea” spațiului transilvan (sec. VII-X d. H.), în: Revista Transilvania, nr. 4, 2014, p. 14-18,ISSN 0255-0539 (Indexată SCOPUS). link ...

Maria CRÎNGACI ȚIPLIC, Patrimoniul bisericii evanghelice ”Sf. Maria” din Cisnadioara. Jurnalul unui monument în: Revista Transilvania, nr. 4, 2014, p. 64-82,ISSN 0255-0539 (Indexată SCOPUS). link ...

Maria Crîngaci Țiplic, Radu Crețulescu, Sebastian Șerban, Reconstituiri 3D de arhitectură medievală ecleziastică – Biserica din Roşia, jud. Sibiu, în Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, 2014. link ...

Silviu Istrate PURECE, Maria CRÎNGACI ŢIPLIC,Prezenţa monedelor arpadiene în cimitirele din jurul bisericilor transilvănene, în: Revista Transilvania, nr. 4, 2014, p. 19-28,ISSN 0255-0539 (Indexată SCOPUS). link ...

Ioan Marian ȚIPLIC, Considerații cu privire la apariția creștinismului medieval în Europa Centrală și de sud-est, în: Revista Transilvania, nr. 7, 2014, p. 12-21, ISSN 0255-0539 (Indexată SCOPUS). link ...

Ioan-Cosmin IGNAT, Biserica fortificată din Nou/ Neudorf (jud. Sibiu). Declinul unui monument , în: Revista Transilvania nr,4 
                               2014, p. 42-53, ISSN 0255-0539 (Indexată SCOPUS).
link....

 

 

2013

 Ioan Marian ȚIPLIC, Aspecte de ritual funerar în necropola medieval timpurie de la Orăştie- Dealul Pemilor X2, în: Banatica, 23, 2013, p. 223-234. (indexată în baza de date EBSCO - Historical Abstracts with Full Text) link ...

Mihaela CERNUŞCĂ-MIŢARIU, Sorina Georgeta CORMAN, Mihai MIŢARIU, Florin Alexandru PAVEL, Viorica BOBIC, Dragoş DĂDÂRLAT și Ioan Marian ȚIPLIC,

Axiological Fundamentation of the Principles in Social and Medical Assistance, în: European Journal of Science and Theology, vol. 9, nr. 6, ISSN 1841-0464 (tipărit), 1842-8517 (online). (indexat Arts and Humanities Citation Index (A&HCI) and Science Citation Index-Expanded (SCIE)including the Web of Science by ISI Thomson Reuters şi SCOPUS) link...

Maria TIPLIC, Radu CREȚULESCU, Sebastian ȘERBAN, 3D reconstructions of medieval ecclesiastical architecture. Case Study: Basilica of Rosia, în: Proceedings of the 4th International Conference on Information Science and Information Literacy, ISSN 2067-9882 2013.

Maria ȚIPLIC, Radu CREȚULESCU, Sebastian ȘERBAN, Ovidiu CHICEA, 3D-Modelling Techniques for Historical Monuments, în: Transilvania, nr. 2, ISSN 0255-0539. (Indexat CNCS B şi SCOPUS) link...

Maria Emilia ȚIPLIC, Silviu Istrate PURECE, Monede aparţinând secolelor XII-XIII descoperite în cimitirele din jurul bisericilor situate în aria de colonizare săsească din sudul Transilvaniei, în: Transilvania, nr. 7, ISSN 0255-0539. (Indexat CNCS B şi SCOPUS) link...

Ioan Cosmin IGNAT, Bisericile fortificate săsești. Scurtă analiză istoriografică, în: Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historia, 10 (indexată Copernicus și CEEOL)

Silviu Istrate PURECE, Tezaure antice refolosite în cimitirul medieval de la Feldioara (jud. Braşov.) în: Terra Sebvs. Acta Mvsei Sabesiensis, 5, ISSN 2066-9143. (Indexat CNCS B şi SCOPUS) link...

 

2012

Maria TIPLIC, Ovidiu CHICEA, Radu CREȚULESCU, Sebastian ȘERBAN, 3D-Modelling Techniques for Historical Monuments, în: Proceeding of the 3rd International Conference on Information Science and Information Literacy, ISSN 2067-9882.

Daniel MORARIU, Radu CREȚULESCU, Macarie BREAZU, Word Sense Disambiguisation for Text Mining, în: Proceeding of the 3rd International Conference in Romania of Information Science and Information Literacy, ISSN 2067-9882. link ...

Radu CREȚULESCU, Daniel MORARIU, Macarie BREAZU, Lucian VINȚAN, Weight Space Exploration Using Genetic Algorithms for Meta-classifier in Text Document Classification în: Journal of Studies in Informatics and Control, 21, ISSN 1200-1766. (indexat ISI/SCIEx şi SCIPIO)

 

 

TEILNAHME AN TAGUNGEN:

2016

 

Multiculturalitate și patrimoniu istoric în Transilvania, Sebeș, 10 iunie 2016 - Cosmin Ioan Ignat (Observații asupra construcțiilor romanice circulare din Transilvania)

 

Atelierele de la Sibiu - Cărămida, mereu reinventată, Sibiu, 11 iunie 2016 - Cosmin Ioan Ignat (Construcțiile ecleziastice din cărămidă aparținând sașilor din sudul Transilvaniei)

 

Congresul Naţional al istoricilor din România, Cluj Napoca, 25-30 august 2016 - Ioan Marian Țiplic, Maria Crîngaci Țiplic (De la Rotondă la Basilica? Primele monumente ecleziastice ale Sibiului)

 

Congresul Naţional al istoricilor din România, Cluj Napoca, 25-30 august 2016 - Maria Crîngaci Țiplic, Ioan Marian Țiplic (Monumente ecleziastice din sudul Transilvaniei: arheologie, arhitectură şi cultură materială religioasă. De la câteva studii de caz spre o bază de date: arhin.ro)

 

ArhIn 2016. Medieval Changing Landscape. Settlements, Monasteries and Fortifications, Sibiu, 15-17 septembrie 2016 - Maria Crîngaci Țiplic, Silviu Istrate Purece (Medieval churches and churchyards cemeteries iin Transylvania n the light of coin finds (11th century - 13th century)

 

ArhIn 2016. Medieval Changing Landscape. Settlements, Monasteries and Fortifications, Sibiu, 15-17 septembrie 2016 - Maria Crîngaci Țiplic, Ioan Marian Țiplic (Ecclesiastical monuments in southern Transylvania: archaeology, arhitecture and religious material culture. From several case studies towards a data base: arhin.ro)

 

Mediaevalia Militaria in Central and South-East Europe, Sibiu 13-15 octombrie 2016 – Ioan Marian Țiplic (Ceramica funerara in necropola de la Orastie-Dealul Pemilor X2 (sec X-XI)

 

Relații interetnice în Transilvania: Interferențe istorice, culturale și religioase a IV-a ediție și Workshop-ul ArhIn2016 – Arheologie, Arhitectură și Informatică, Daneș - Sighișoara, 14-15 noiembrie 2016 - Ioan Marian Țiplic, Maria Emilia Țiplic, Silviu Istrate Purece, Cosmin Ioan Ignat (Proiectul ArhIn și perspectivele de dezvoltare în viitor)

 

2015

International Medieval Congress, Leeds, 6-9 July 2015 – Ioan Marian Țiplic (Chairman)

International Medieval Congress, Leeds, 6-9 July 2015 – Ioan Marian Țiplic (Transylvania in 13th Century: Andreanum and the Constructions of Fortifications)

International Medieval Congress, Leeds, 6-9 July 2015, Maria Emilia ȚIPLIC - („Guarantee of Freedom” for the Transylvanian Saxons and the Exclusion of the Teutonic Knights from Bârsa Land)

International Medieval Congres: Reform & Renewal, Leeds, 6-9 July 2015 – Cosmin Ioan Ignat (13th century in Transylvania. Saxon colonists and their Romanesque churches)

International Conference Hof und Kanzlei Kaiser Sigismunds als politisches Zentrum und soziales System / The Court and Chancery of Emperor Sigismund as a Political Centre and as a Social System, Brno, 18-21 november 2015 – Ioan Marian Țiplic (Fortifications System in South Transylvania at the End of the 14th Century)

Sesiunea Internațională ArhIn2015: Medieval Changing Landscape - Settlements, Monasteries and Fortifications, Sibiu, 26-28 iunie 2015 – Cosmin Ioan IGNAT (Inventarele bisericilor săsești din Transilvania. Importanța Registrelor Neicov)

Sesiunea Internațională ArhIn2015: Medieval Changing Landscape - Settlements, Monasteries and Fortifications, Sibiu, 26-28 iunie 2015 – Ioan Marian Țiplic, Maria Emilia Țiplic (The romanesque basilica from Sibiu-Huet Square)

Sesiunea Internațională ArhIn2015: Medieval Changing Landscape - Settlements, Monasteries and Fortifications, Sibiu, 26-28 iunie 2015 – Silviu Istrate Purece, Maria Emilia Țiplic (Using database to analyze the Arpadian coins discovered in the churchyard cemeteries from Transylvania)

Mediaevalia Militaria in Central and South-East Europe, Sibiu 15-18 octombrie 2015 – Maria Emilia Țiplic (Southern Transylavania in the 13th Century, a Border between Catholic Space and Non-catholic Space)

Mediaevalia Militaria in Central and South-East Europe, Sibiu 15-18 octombrie 2015 – Ioan Marian Țiplic (The military equipment from Orăștie – Dealul Pemilor Cemetery (10-11th C)

Sesiunea Internaţională de comunicări ştiinţifice “Arheologia Mileniului I p. Chr.”, 27-28 august 2015 – Maria Emilia Țiplic (Arheologia bisericilor din Transilvania şi a cimitirelor din jurul lor (secolele XI-XIII): problematica atribuirilor etnice)

Sesiunea Internaţională de comunicări ştiinţifice “Arheologia Mileniului I p. Chr.”, 27-28 august 2015 – Ioan Marian Țiplic (re)Christinization of Transylvanian Territory in 9th-11th C. AD.

Sesiunea Internațională Politics and Society in Central and South-Eastern Europe (13th-16th centuries) - Maria Emilia Țiplic (Destruction and / or Reconstruction. The Effect of the Mongol Invasion on Ecclesiastical Architecture in Transylvania)

Sesiunea Internațională Politics and Society in Central and South-Eastern Europe (13th-16th centuries) - Ioan Marian Țiplic (De la rotonde la bazilici – scurtă analiză pe marginea cercetărilor arheologice de la Alba Iulia, Orăștie, Geoagiu și Sibiu)

Relații interetnice în Transilvania: Interferențe istorice, culturale și religioase a IV-a ediție și Workshop-ul ArhIn2015 – Arheologie, Arhitectură și Informatică, Sighișoara, 14-15 noiembrie 2015 - Ioan Marian Țiplic, Maria Emilia Țiplic ((Re)Creștinarea Transilvaniei în secolele X-XI),

Relații interetnice în Transilvania: Interferențe istorice, culturale și religioase a IV-a ediție și Workshop-ul ArhIn2015 – Arheologie, Arhitectură și Informatică, Sighișoara, 14-15 noiembrie 2015 - Silviu I. Purece, Maria Emilia Țiplic (Considerații cu privire la amplasarea monedelor arpadiene în mormintele cimitirelor din jurul bisericilor transilvănene),

Relații interetnice în Transilvania: Interferențe istorice, culturale și religioase a IV-a ediție și Workshop-ul ArhIn2015 – Arheologie, Arhitectură și Informatică, Sighișoara, 14-15 noiembrie 2015 - Cosmin Ioan Ignat (Consideraţii generale referitoare la patrimoniul bisericilor săseşti. Studii de caz).

Ştiinţele socio-umane la începutul mileniului III, 11 decembrie 2015, Sibiu – Ioan Marian Țiplic, Maria Emilia Țiplic, George Tomegea, Cosmin Ignat (Cercetarea arheologică de la Păuca – Biserica Ungurească)

Ştiinţele socio-umane la începutul mileniului III, 12 decembrie 2014, Sibiu – Maria Emilia Țiplic, Ioan Marian Țiplic (Reconstrucțiile 3D în arheologia și arhitectura medievală).

2014

 

Ioan Marian ȚIPLIC, organizator al sesiunii Between the Empires: Nomads and Christians in East and East-Central Europe, I, International Medieval Congress, Leeds, 7-10 July 2014 (https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&chosenPaperId=NA&sessionId=5256&conference=2014&chosenPaperId=&*servletURI=https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet)

Maria Emilia ȚIPLIC, Between the Empires: Nomads and Christians in East and East-Central Europe, II, International Medieval Congress, Leeds, 7-10 July 2014, (Reconstruction after Destruction: The Effect of the Mongol Invasion on Ecclesiastical Architecture in Transylvania) - https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&chosenPaperId=NA&sessionId=5257&conference=2014&chosenPaperId=&*servletURI=https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet

Maria CRÎNGACI ȚIPLIC, Ioan-Cosmin IGNAT, Conferința „Inventare de averi din secolele XVII-XIX”, 26-27 septembrie 2014, Sibiu (Memorie și patrimoniu. Inventarul bisericii evanghelice din Cisnădie).

Silviu Istrate PURECE, IInd International Congress in Numismatics, Brașov, 19 – 20 septembrie   2014, (Some considerations regarding the arpadian coins from Transylvania).

Ioan-Cosmin IGNAT, Sesiunea de comunicări științifice “Multiculturalitate și patrimoniu istoric în Transilvania”, 30 mai 2014, Sebeș (Bazilici romanice din bazinul Hârtibaciului. Dimensiuni și volumetrie).

Ioan Marian Țiplic, Colloque international, Les espaces frontalieres en Europe de l”antiquite aux XVIe siecle, Universite d”Artois, Arras/France, 15-16 octobre 2014 (Dominicains et Cisterciens a la frontiere orientale du monde catholique: architecture religieus medievale dans la sud de la Transylvanie)

Ioan-Cosmin IGNAT, International Conference Interethnic Relations in Transylvania. Militaria Mediaevalia in Central and South-Eastern Europe, Sibiu, 16-19 octombrie 2014 (Defence Tactics of Transylvanian Saxons. About churches fortification)

Ioan Marian ȚIPLIC, Maria Crîngaci ȚIPLIC, Ioan-Cosmin IGNAT, Relații interetnice în Transilvania: Interferențe istorice, culturale și religioase a III-a ediție și Workshop-ul ArhIn2014 – Arheologie, Arhitectură și Informatică, Daneș - Sighișoara, 29-30 noiembrie 2014 (Biserica de sub biserică: faza romanică a bisericii parohiale evanghelice din Sibiu)

Silviu I. PURECE, Maria Crîngaci ȚIPLIC, Relații interetnice în Transilvania: Interferențe istorice, culturale și religioase a III-a ediție și Workshop-ul ArhIn2014 – Arheologie, Arhitectură și Informatică, Daneș - Sighișoara, 29-30 noiembrie 2014 (Prezența monedelor arpadiene în cimitirele din jurul bisericilor transilvănene)

Maria Crîngaci ȚIPLIC, Ioan-Cosmin IGNAT, Relații interetnice în Transilvania: Interferențe istorice, culturale și religioase a III-a ediție și Workshop-ul ArhIn2014 – Arheologie, Arhitectură și Informatică, Daneș - Sighișoara, 29-30 noiembrie 2014 (Patrimoniul mobil și patrimoniul imobil al bisericii ev. din Cisnădie)

Silviu I. PURECE, Sesiunea de comunicări Ştiinţele socio-umane la începutul mileniului III, 12 decembrie 2014, Sibiu (Utilizarea bazelor de date în cercetarea monedelor descoperite în jurul bisericilor medievale transilvănene)

Maria Emilia ȚIPLIC, Ioan Marian ȚIPLIC, Sesiunea de comunicări Ştiinţele socio-umane la începutul mileniului III, 12 decembrie 2014, Sibiu (Monumentul romanic de la Cașolț - Dealul Bisericii).


 

2013

Archaeological Heritage Resource Management - Adding technology: the multidisciplinary study of historical buildings, Organisers: Lília Basílio (iDryas / Dryas Octopetala, Portugal), Ioan Marian Tiplic (University of Sibiu, Romania), Miguel Almeida (Morph / Dryas Octopetala, Portugal), Jorge Dinis (Universidade de Coimbra, Portugal) and Giuseppe Stella (iDryas / Dryas Octopetala, Portugal) - http://proposal.eaa2013.cz/programme/session-abstract.php?id=122

Maria Emilia (Crîngaci) Țiplic, Bisericile romanice din jurul Sibiului. O reconsiderare a sintagmei "bazilici scurte", comunicare prezentată la sesiunea anuală a Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu "Ştiinţele socio-umane la începutul mileniului III", ediţia a V-a, Sibiu, 13 decembrie, 2013

Maria Emilia (Crîngaci) Ţiplic, Bisericile medievale din Cisnădioara, comunicare prezentată în cadrul Workshop-ului ArhIn – Arheologie, Arhitectură și Informatică la Daneș - Sighișoara, 29-30 noiembrie, 2013.

Maria Emilia Tiplic (The Institute of Socio-Human Research, Romania), Radu Cretulescu (”Lucian Blaga” University, Romania), Ioan Marian Tiplic (”Lucian Blaga” University, Romania), 19th Annual Meeting of the Euro­pean Association of Archaeologists, Pilsen (Plzeň), Czech Republic, 4–8 September 2013, (The Medieval Ecclesiastical Architecture from south Transylvania: Archeology, Architecture and Informatics (ArhIn). - http://proposal.eaa2013.cz/programme/abstract.php?sessionid=122&paperid=825

Maria Crîngaci Țiplic, Ioan Marian Ţiplic, Arheologia bisericilor romanice din Transilvania, comunicare prezentată în cadrul Workshop-ului ArhIn – Arheologie, Arhitectură și Informatică la Daneș - Sighișoara, 29-30 noiembrie, 2013.

Ioan Marian ȚIPLIC, Sesiunea ştiinţifică naţională „Ştiinţele socio-umane la începutul mileniului III", 13 decembrie 2013, Sibiu (Păuca - Biserica ungurească: necropola de incinerație).

Ioan Marian ȚIPLIC, Workshop-ul ArhIn – Arheologie, Arhitectură, Informatică, Daneș-Sighișoara, 29-30 noiembrie 2013 (Intre incinerație și inhumație. Re-nașterea creștinismului în Transilvania - sec.8-10)

Silviu Istrate PURECE, Simpozionul național de numismatică, Brașov, 19-21 septembrie 2013, (Monede aparținând secolelor XII-XIII descoperite în cimitirele din jurul bisericilor situate în aria de colonizare săsească din sudul Transilvaniei).

Silviu Istrate PURECE, Maria Emilia (Crîngaci) Ţiplic, Workshop-ul ArhIn – Arheologie, Arhitectură și Informatică, 29-30 noiembrie 2013, Daneș, jud. Mureș (Monede arpadiene descoperite cu ocazia cercetărilor arheologice desfăşurate la monumentele ecleziastice medievale din Transilvania)

Ioan-Cosmin IGNAT, Workshop-ul ArhIn – Arheologie, Arhitectură și Informatică, 29-30 noiembrie 2013, Daneș, jud. Mureș (Biserici medievale în pagini web. Diletantism sau profesionalism?)

Ioan-Cosmin IGNAT, Sesiunea ştiinţifică naţională „Ştiinţele socio-umane la începutul mileniului III", 13 decembrie 2013 (O scurtă analiză a începuturilor comunității săsești și a bisericii fortificate din Hosman, jud. Sibiu).

Ioan Marian ȚIPLIC, 3rd International Medieval Meeting, 26 - 28 iunie 2013 Lleida/Spania. (History of early Transylvanian Middle Ages: between myth and historical reality).

Maria Emilia ȚIPLIC, International Journal of Arts & Sciences - International Conferences for Academic Disciplines, 20-23 mai 2013 Toronto/Canada (The Transylvanian Medieval Elites and Their Residences).

Ioan Marian ȚIPLIC, Maria Emilia ȚIPLIC, „48th International Congress on Medieval Studies" 9-12 mai 2013 Kalamazoo/USA The Archaeology of Romanesque Churches in Transylvania (11th-13th Centuries).

Ioan Marian ȚIPLIC, Maria Emilia ȚIPLIC, International Journal of Arts & Sciences - International Conferences for Academic Disciplines, 22-25 aprilie 2013 Florența/Italia (Ecclesiastical and Military Romanesque Architecture in Transylvania - 11th-13th C.).

Maria Emilia ȚIPLIC, Radu CREȚULESCU, Ioan Marian ȚIPLIC, „The 4th International Conference in Romania on Information Science and Information Literacy, 17-19 aprilie 2013 Sibiu (3D-Reconstruction of Historical Monuments in Romania: an Overview).

Maria Emilia ȚIPLIC, Radu CREȚULESCU, Sebastian ȘERBAN, „Arhitectura religioasă din Transilvania" 8-10 martie 2013 Satu Mare (Reconstituiri 3D de arhitectură medievală ecleziastică – Biserica din Roşia, jud. Sibiu).

Ioan Marian ȚIPLIC, Maria Emilia ȚIPLIC, „Arhitectura religioasă din Transilvania" 8-10 martie 2013 Satu Mare (Biserici dispărute / biserica fortificată de la Cașolț, jud. Sibiu).

Ioan Marian ȚIPLIC, Maria Emilia ȚIPLIC, Serile Sibiului - ciclu de conferințe, 28 Martie 2013 Sibiu (Biserica de sub biserică. Biserica romanică din Piaţa Huet).

Silviu Istrate PURECE, International Numismatic Symposium: Money, economy and society 16 - 19 mai 2013 Košice, (The reuse of ancient coin hoards during the funeral rituals in Transylvania of the XII centuy).

 

2012

Maria Emilia ȚIPLIC, Ioan Marian ȚIPLIC, Between Worlds: Historical, Cultural and Religios Interferences in Transylvania 25-28 octombrie 2012 Sighișoara-Daneș (”Popular Christianity" and the ecclesiastical Architecture in the Transylvania - 10th-12th Centuries).

Maria Emilia ȚIPLIC, „18 Annual Meeting of the European Association of Archaeologists" 29 august - 1 septembrie 2012 Helsinki/Finlanda (The Archaeology of the Graveyard in Transylavania - 12th-13th Centuries).

Ioan Marian ȚIPLIC, „18 Annual Meeting of the European Association of Archaeologists" 29 august - 1 septembrie 2012 Helsinki/Finlanda The Spread of Christianity in Romanian Region of the Carpathians Mountains: first Christian Cemeteries - 10th – 12th Centuries).

Ioan Marian ȚIPLIC, International Medieval Congress: Rules to follow or not 9-12 iulie 2012 Leeds/UK (Fines, Meta, Confinium: Three Medieval Terms with the Same Significance?).

Maria Emilia ȚIPLIC, Simpozionul ştiinţific internaţional „Militaria medievalia" 4-7 octombrie 2012 Sibiu (German elite and the castles from southern Transylvania: both royal and nobiliary castles).

Ioan Marian ȚIPLIC, Simpozionul ştiinţific internaţional „Militaria medievalia" 4-7 octombrie 2012 Sibiu (Necropole și cimitire în Transilvania sec. VIII-XI).

Maria Emilia ȚIPLIC, Sesiunea ştiinţifică naţională „Ştiinţele socio-umane la începutul mileniului III" 7 Decembrie 2012 Sibiu (Arheologia necropolelor din jurul bisericilor din Transilvania - sec. XII-XIII - şi atribuirile etnice).

Ioan Marian ȚIPLIC, Sesiunea ştiinţifică naţională „Ştiinţele socio-umane la începutul mileniului III" 7 Decembrie 2012 Sibiu (Transilvania in evul mediu timpuriu din perspectiva Cronicii Notarului Anonim).

Maria Emilia ȚIPLIC, Sesiunea ştiinţifică naţională „Istoriografia oraşelor din spaţiul românesc: începuturi şi evoluţie" 23-24 aprilie 2012 Giurgiu (Arheologia urbană din oraşele Transilvaniei. O abordare istoriografică).

Ioan Cosmin IGNAT, Symbols and figures of power - ISHA Summer Seminar 3-9 iulie 2012 București (Transylvania, Hungarian Kingdom and Catholic Churchin 13th century).

Silviu Istrate PURECE, International Numismatic Congress 18 - 20 octombrie 2012 Braşov (Ancient hoards reused in the medieval cemetery of Feldioara, Braşov County).

 

 

PROJEKT BERICHTE

2011

Project report 1

2012

Project report 2

  2013

Project report 3

2014

Project report 4

Synthetic report

2015

Project report 5

2016

Project report 6